Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0904.8086.86
Thông tin hữu ích
Tỷ giá ngoại tệ
Video
Moving BEAM 200
Mã hàng:
Giá: Liên hệ
Kênh Giá trị Tính năng Kênh 1 (Pan) 0-255 Pan 0-540 độ Kênh 2 (Pan Fine) 0-255 Pan Fine Kênh 3 (Tilt) 0-255 Tilt 0-270 độ Kênh 4 (Tilt Fine) 0-255 Tilt Fine Kênh 5 (Pan/tilt ...
Mô tả chi tiết